Bile Karpaty - MAB

Bílé Karpaty Biosphere Reserve

Czech Republic

Contact: Správa Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty
(Bile Karpaty Protected Landscape Area Administration)
Ing. Jan W. Jongepier
Bartolomějské nám. 47
69801 Veselí nad Moravou
Czech Republic
tel. & fax: ++420-631-322545/324792
E-mail: csop@brn.pvtnet.cz