CZ MAB CZ MAB
CZ MAB


[ Bílé Karpaty | Krkonoše | Křivoklátsko | Dolní Morava | Šumava | Třeboňsko ]Český program Člověk a biosféra

MAB je mezinárodní program, zaměřený na mezioborovou spolupráci při studiu vzájemných souvislostí a zpětných vazeb mezi člověkem a prostředím i při zpracování výsledků výzkumu pro různé úrovně uživatelů ve sféře plánování a rozhodování a v oblasti ekologické výchovy.Switch to English | Změna kódování

Počet přístupů na stránku od 25.4.2003 je: (webmaster)  
UNESCO MAB Křivoklátsko Šumava Třeboňsko Krkonože Dolní Morava Bílé Karpaty